Wednesday, February 01, 2012

"புகழ்" "புகழ்" "புகழ்"


புகழ்
_____________________________

மயக்கும் விழிகொண்ட 
மாது தராத போதை..

மானிட்டர் முதலான 
மது(க்)கள் தராத போதை..

மழையாய் அல்ல வெறும் 
சாரலாய் வந்து விழுந்த 
வார்த்தைகளில் கிட்டிய போதை..

எல்லோருக்கும் உள்ள போதை..
எனக்கும் இருக்கும் போதை..
"புகழ்"  "புகழ்"  "புகழ்" 

_____________________________

பிரியமுடன் பிரபு ...,

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...